Du lịch miền trung

Lọc tìm kiếm

Bình Định - Quy Nhơn


QUY NHƠN

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,999,000đ

Huế


ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/ ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,750,000đ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - SƠN TRÀ - HỘI AN - HUẾ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,450,000đ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/ ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA - BÀ NÀ - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 2, Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,090,000đ

Khánh Hòa - Nha Trang


BÌNH HƯNG - VĨNH HY

Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Xe ô tô

Liên hệ

Quảng Bình


ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/ ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,750,000đ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/ ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA - BÀ NÀ - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 2, Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,090,000đ

Quảng Nam - Hội An


ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/ ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,750,000đ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - SƠN TRÀ - HỘI AN - HUẾ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,450,000đ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/ ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA - BÀ NÀ - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

Đà nẵng


ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/ ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,750,000đ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - SƠN TRÀ - HỘI AN - HUẾ

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,450,000đ

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA/ ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA - BÀ NÀ - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA - CÙ LAO CHÀM/RỪNG DỪA BẢY MẪU - HỘI AN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,090,000đ

ĐÀ NẴNG - HUẾ - PHONG NHA 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 2, Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

2,090,000đ