Du lịch miền Bắc

Lọc tìm kiếm

Hà Giang


HÀ GIANG - LŨNG CÚ - SÔNG NHO QUẾ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

2,400,000đ

HÀ GIANG - LŨNG CÚ - SÔNG NHO QUẾ - THÁC BẢN GIỐC - PÁC PÓ - HỒ BA BỂ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

5,100,000đ

Hà Nội


HÀ GIANG - LŨNG CÚ - SÔNG NHO QUẾ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

2,400,000đ

CAO NGUYÊN MỘC CHÂU

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

1,290,000đ

HÀ GIANG - LŨNG CÚ - SÔNG NHO QUẾ - THÁC BẢN GIỐC - PÁC PÓ - HỒ BA BỂ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

5,100,000đ

HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG YÊN TỬ 4 NGÀY 3 ĐÊM

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,980,000đ

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,480,000đ

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – SAPA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,480,000đ

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,990,000đ

Lào Cai - Sapa


HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG YÊN TỬ 4 NGÀY 3 ĐÊM

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,980,000đ

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – SAPA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,480,000đ

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,990,000đ

Mộc Châu


CAO NGUYÊN MỘC CHÂU

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

1,290,000đ

Ninh Bình


HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG YÊN TỬ 4 NGÀY 3 ĐÊM

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,980,000đ

Quảng Ninh - Hạ Long


HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG YÊN TỬ 4 NGÀY 3 ĐÊM

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,980,000đ

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,480,000đ

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ – SAPA

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,480,000đ

HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH – TRÀNG AN – YÊN TỬ – CHÙA HƯƠNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,990,000đ